สินเชื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง : สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วน

สินเชื่อ ที่ให้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิต-จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

วงเงินหลากหลาย ตอบรับทุกความต้องการ

มิติใหม่ของการให้บริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างที่ ยืดหยุ่นครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้ วงเงินเช่าซื้อ และวงเงินลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการผลิต/จำหน่ายวัสดุ และเครื่องจักรก่อสร้าง วงเงินหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินเช่าซื้อรถเฮี๊ยบ รถโม่ผสมคอนกรีต รถขุด รถบด รถตัก รถเครน รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลากพร้อมหางพ่วงและส่วนควบ เพื่อใช้ในกิจการก่อสร้าง
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • ซื้อเครื่องจักรใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครนโรงงาน (ลิสซิ่ง เงินกู้ระยะยาว)
 • เงินทุนหมุนเวียน (มีหลักประกัน)
 • เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • หนังสือค้ำประกันที่ใช้ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง เช่น หนังสือค้ำประกันการประมูลงาน ค้ำประกันสัญญา ค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า และ ค้ำประกันผลงาน เป็นต้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างฯ (ไม่เกิน 3 เดือน) รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนา บอจ.3 (หนังสือรับรองตราประทับ)
 3. สำเนา Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร   064-5788497  คุณดาริน
     098-6522290  คุณธัญญ์

LINE : @thaimoneysure
Facebook : www.facebook.com/tmsfastcash