สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

      วงเงินก่อสร้างสูง ผ่อนนาน 15ปี*

      อนุมัติรวดเร็วเงื่อนไขยืดหยุ่น

      ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างฯ (ไม่เกิน 3 เดือน) รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนา บอจ.3 (หนังสือรับรองตราประทับ)
  3. สำเนา Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
  4. สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร   064-5788497  คุณดาริน
     098-6522290  คุณธัญญ์

LINE : @thaimoneysure
Facebook : www.facebook.com/tmsfastcash